Onderga je met enige regelmatig een massage, dan weet je hoe ontspannend dit kan werken. Je laat alle stress varen en ervaart een compleet gevoel van welzijn. Maar massage doet nog veel meer dan je alleen maar goed laten voelen. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek toont op unieke wijze aan dat massage zowel psychische als lichamelijke gezondheidsvoordelen biedt.

Wetenschappelijk bewezen

Iedereen  wist het eigenlijk wel, maar iets wordt pas voor waar aangenomen, als het wetenschappelijk is bewezen. Iets kan pas wetenschappelijk worden bewezen als het meetbaar is. Hoe kun je het weldadige gevoel dat ontstaat bij een massage meetbaar maken? Dit was een vraag die de wetenschappers lange tijd bezighield. Nu is het ze gelukt om zowel de psychische als de lichamelijke gezondheidsvoordelen van massages te verklaren.

Onderzoek 2005 Joy Fang:

Deelonderzoek naar de effecten van TouchPro Europe stoelmassage door Joy Fang.
Het 1e deelonderzoek naar de effecten van TouchPro® Europe stoelmassage door Joy Fang. Bij de intake hadden de 17 deelnemers aan het onderzoek samen 79 klachten (=100 %)
De onderzoekresultaten en de eindevaluatie laten de volgende resultaten zien:

° Klachten verdwenen: 30,4% (24 klachten)
° Klachten sterk afgenomen: 40,5% (32 klachten)
° Klachten min of meer hetzelfde gebleven: 29,1% (23 klachten)
° Spanningsniveau gedaald: 87,5%
° Helderheid toegenomen: 79,9%
° Impact werkdruk afgenomen: 80,4%

Baanbrekend onderzoek effecten massage 2011

In 2011 verschenen de resultaten van een baanbrekend onderzoek naar de effecten van massage in het Journal of Alternative and Complementary Medicine. Het onderzoek stond onder leiding van Dr. Mark Rapaport en werd uitgevoerd aan het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angelos in de VS. Aan het onderzoek namen 53 personen deel, waarvan 29 mensen Zweedse massage kregen en 24 mensen een lichtere massage met zachte aanrakingen. De wetenschappers namen voor en na de massages bloedmonsters af. De testresultaten waren overduidelijk; er waren significant positieve veranderingen in de samenstelling van het bloed aan te wijzen.

Voordelen Zweedse massage

Uit het onderzoek naar de samenstelling van het bloed van de mensen die een Zweedse massage (Basis Massagetechnieken) hadden ondergaan, bleek dat er een duidelijke toename van lymfocyten was. Lymfocyten zijn een type witte bloedcellen, die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van schadelijke invloeden van buitenaf, oftewel ze zorgen voor het goed functioneren van het immuunsysteem. Ook bleek dat na een Zweedse massage het cortisol-niveau afnam. Cortisol is een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress. Daarnaast was er ook een duidelijke afname van het antidiuretisch hormoon. Dit hormoon speelt een rol in agressief gedrag. Samengevat kunnen we stellen dat Zweedse massage het immuunsysteem verbetert en stress en agressie vermindert.

Voordelen lichte massage

De massages die bestonden uit lichtere aanrakingen hadden een aantal andere uitwerkingen op het lichaam. Het niveau aan oxytocine nam toe. Oxytocine is een hormoon dat je een gevoel van veiligheid en gebondenheid geeft. Het maakt je beter bestand tegen stress en laat het lichaam sneller tot rust komen. Een andere bevinding was dat door deze vorm van massage het corticotropin-releasing hormoon (CRH) afneemt, een hormoon dat de aanmaak van cortisol stimuleert. Het zorgt er dus voor dat stress vermindert. Samengevat zijn de effecten van massages met lichte aanrakingen: het krijgen van een gevoel van veiligheid en verbondenheid en afname van stress.

Onderzoek 2006: De effecten van stoelmassage

Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de gezondheid van werknemers. Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes.

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen stoelmassage ontvangen. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep.

Als werknemers gedurende langere tijd moeten werken in een situatie die hun mentale en emotionele belastbaarheid te boven gaat, is de kans groot dat zij last krijgen van allerlei psychische en lichamelijke klachten, die op termijn kunnen leiden tot ziekte.

Naast fitness bestaat er op dit gebied tegenwoordig ook stoelmassage als preventiemiddel. De veronderstelling is dat door middel van drukpuntmassage de conditie van het lichaam bevorderd wordt en aan het werk gerelateerde ziekten, zoals RSI en de symptomen van stress voorkomen kunnen worden.

Onderzoek 2002: Universiteit van Maastricht (2002)

Uit een kleinschalig onderzoek aan de universiteit van Maastricht bleek dat stoelmassage een doeltreffende maatregel is om klachten aan het bewegingsapparaat en spanningsklachten te verminderen. Het betrof hier een evaluatie van stoelmassages, die gedurende een half jaar uitgevoerd zijn bij 41 personen. Er is gevraagd naar het niveau van klachten bij de start van de stoelmassage en erna. De stoelmasseur maakt van iedere medewerker een voortgangsformulier.
Een uitsplitsing werd gemaakt naar SBA-klachten (klachten van nek/rug/armen), en spanningsklachten. Bij 19 medewerk(st)ers was er een afname van SBA-klachten. Wat spanningsklachten betreft zien we een vermindering van het klachtenniveau bij 20 personen.

Conclusie: gezond door massage

Dankzij massages word je minder snel ziek vanwege de positieve effecten op het immuunsysteem en ook lichamelijke ziektes die worden veroorzaakt door stress krijgen minder kans. Verder nemen ook psychische klachten als onrust en stress af of worden voorkomen. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn heel duidelijk; massage is een doeltreffende manier om zowel de psychische als lichamelijke gezondheid te bevorderen.